Utazásszervező- és utazásközvetítő utazási iroda

Utazási irodaMindkettő utazási iroda.
Ha Ön egy utazáskövetítőnél fizet be egy utazásra, az ugyanannyiba kerül, mintha a szervezőnél fizetné be. Miért? Mert az utazásszervező erre az utazskövetítőt szerződésben kötelezi.

Mindkettő fajta utazási irodának ugyanolyan engedélyekkel kell rendelkezniük.
Mindkettőnek kell legyen tevékenységért felelős személye stb.stb.

 

Jogszabály egyszerű meghatározása:


Utazásszervezői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása;


Utazásközvetítői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése;

Melyik utazásközvetítő utazási iroda megbizható?

Aki kedvezményt ad? Az biztosan nem.
Miért?
Mert követítőnek annyiért kell adni az utazás, amnnyiért az utazsszervező adja. Erre szerződés van a két iroda között.
MIből gondja egy utas, hogy ha az utazásközvetítő nem korrekt a partnerével (utzásszervezővel), akkor korrekt lesz az utassal?
 

Utazásszervező- és utazásközvetítő utazási irodákról bővebben

Az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység gyakorlásának kritériumait, az utazási vállalkozók bejelentésével kapcsolatos feltételeket, illetőleg az ezzel kapcsolatos egyéb tudnivalókat, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet határozza meg.

Utazásszervezői, illetőleg -közvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, és a tevékenység folytatására irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számára bejelentette.

A jogszabály az utazási irodákat alapvetően két kategóriába sorolja aszerint, hogy saját utakat értékesítenek, vagy más irodák ajánlatait közvetítik.

 

1.) Utazásszervező utazási iroda

Utazásszervező az a cég, amely:

  • utazási szerződés alapján saját szervezésű vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazást közvetlenül vagy közvetítő útján értékesít belföldre, illetve külföldre,
  • külföldi utazásszervező Magyarországra történő utaztatásait szervezi belföldön, illetve
  • külföldi utazásszervező vagy egyéni utas részére Magyarországra történő utazásokat értékesít,
  • külföldről külföldre történő utazást szervez, továbbá
  • külföldi szálláshelyet értékesít belföldön.


A rendezvényszervező iroda is utazásszervezőnek minősül, ha az általa üzletszerűen végzett tevékenység keretében utazási csomagnak minősülő szolgáltatást is értékesít.

 

2.) Utazásközvetítő utazási iroda

Utazásközvetítő az a vállalkozás, amely a belföldi utazásszervező megbízottjaként, illetve a külföldi utazásszervező bizományosaként köti meg az utazási szerződést. (Az utazásszervező utazásközvetítői, értékesítési, ügynöki vagy viszonteladói szerződést köt az utazásközvetítővel.)
Az utazásszervező ellátja az utazásközvetítőt a megfelelő programfüzetekkel, reklámanyaggal.
Az utazásoknak a tájékoztatóban leírtak szerinti végrehajtásáért az utazásszervező felel.
Az utazásközvetítő abban a formában és tartalommal köteles megkötni az utassal az utazási szerződést, ahogy azt az utazásszervező előírja.

 

Az utazásszervezőnek vagyoni biztosítékkal kel rendelkeznie.

  • A vagyoni biztosíték pénzügyi fedezetet nyújt az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére.
  • Vagyoni biztosíték lehet hitelintézettel kötött garanciaszerződés, pénzbeli letét, biztosítóval kötött biztosítási szerződés. 
  • A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia.
  • A már működő utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig az MKEH-nak igazolni, hogy rendelkezik a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő – a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötése, ill. a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal.
  • A legynagyobb vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási irodákat itt tekintheti meg.

 

Vagyoni biztosíték igazolása és mekkora összegben?

1. Belföldi és nemzetközi utazásszervezői tevékenységhez szükséges vagyoni biztosíték igazolása.
2. Mértéke:
- Belföldi utazásszervezés esetén: az e tevékenységből származó vagyoni biztosíték alapját képező tervezett árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint,
- Nemzetközi utazásszervezői tevékenység esetén: a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3) bek. a) pontja szerinti tevékenység(ek)ből származó vagyoni biztosíték alapját képező tervezett árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint,
1. ha az utazási vállalkozó a nemzetközi utazásszervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járaton) férőhelyet vesz igénybe, illetve a garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják, akkor a vagyoni biztosíték mértéke a vagyoni biztosíték alapját képező tervezett árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint.
2. A vagyoni biztosítékot a nemzetközi és a belföldi tevékenység együttes végzése esetén külön-külön kell számításba venni.
3. A vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség részleteit a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. §-a rögzíti.

 

Mit jelent a „tevékenységért felelős” kifejezés?

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. §) utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott, az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatásában személyesen közreműködő személy rendelkezik az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal, valamint nyelvismerettel (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy).

Ez tehát azt jelenti, hogy a megfelelő képzettségű, tevékenységért felelős személy foglalkoztatása az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység végzésének egyik fontos feltétele.