Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály és a Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály hatáskörébe tartozik az utazási irodák engedélyezési-, ellenőrzési- és regisztrációs feladatok végzése.

Vagyoni biztosíték egy-egy utazási irodánál 2019. évre vonatkozólag

Az utazásszervezőnek vagyoni biztosítékkal kel rendelkeznie.

A vagyoni biztosíték pénzügyi fedezetet nyújt az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére.
Vagyoni biztosíték lehet hitelintézettel kötött garanciaszerződés, pénzbeli letét, biztosítóval kötött biztosítási szerződés. 
A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia.
A már működő utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig az BFKH-nak igazolni, hogy rendelkezik a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő – a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötése, ill. a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal.

Vagyoni biztosíték igazolása és mekkora összegben?

1. Belföldi és nemzetközi utazásszervezői tevékenységhez szükséges vagyoni biztosíték igazolása.
2. Mértéke:
- Belföldi utazásszervezés esetén: az e tevékenységből származó vagyoni biztosíték alapját képező tervezett árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint,
- Nemzetközi utazásszervezői tevékenység esetén: a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3) bek. a) pontja szerinti tevékenység(ek)ből származó vagyoni biztosíték alapját képező tervezett árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint,
1. ha az utazási vállalkozó a nemzetközi utazásszervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járaton) férőhelyet vesz igénybe, illetve a garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják, akkor a vagyoni biztosíték mértéke a vagyoni biztosíték alapját képező tervezett árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint.
2. A vagyoni biztosítékot a nemzetközi és a belföldi tevékenység együttes végzése esetén külön-külön kell számításba venni.
3. A vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség részleteit a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. §-a rögzíti.

Mivel foglalkozik a Budapest Főváros Kormányhivatala?

Jogszabályi felhatalmazás: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete.
Semmiképpen ne válasszon a nyaralása megszervezése kapcsán olyan „utazási irodát”, amely az BFKH nyilvántartásában nem szerepel, vagyis nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel. (az Mkeh honlapján megtalálható a lista, le lehet tölteni, neve: Tevékenységet jogszerűen folytató vállalkozások listája. )
A Hivatalon belül az utazási irodákkal az idegenforgalmi osztály foglalkozik.
A Hivatal székhelye:
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon : (1) 4585-800
Fax: (1) 4585-865
Weblap: http://mkeh.gov.hu/
e-mail:  mkeh@mkeh.gov.hu

BFKH az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői engedély megadásán túl, kereskedelmi hatóságként ellenőrzi is a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását.
Számos olyan az utazáshoz kapcsolódó sérelmes helyzet, panasz okául szolgáló körülmény merülhet fel azonban a nyaralás, vagy annak előkészítése során, melyek vizsgálata nem tartozik az BFKH hatáskörébe.

Az Idegenforgalmi Osztály ellátja a Magyarország területén letelepedett utazási vállalkozások, tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások, Széchenyi Pihenő Kártyát kibocsátó intézmények, idegenvezetők és lovas szolgáltatók piacra lépésével összefüggő jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos bejelentési, nyilvántartásba vételi hatósági igazgatási és a jogszabályokban meghatározottak szerinti ellenőrzési feladatokat.
Az Osztály ellátja továbbá a valamely EGT-államban honos vállalkozásnak - szolgáltatási tevékenységet végző utazási, tartós szálláshasználati szolgáltatási  vállalkozások, idegenvezetők - Magyarország területén letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel, határon átnyúló piacra lépésével összefüggő jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos bejelentési, nyilvántartásba vételi hatósági igazgatási és ellenőrzési feladatokat.

 Az utazási vállalkozások vonatkozásában:
  • A fogyasztói érdekek védelmét szolgálja, hogy a vonatkozó jogszabályok az utazásszervezői tevékenységet folytató utazási vállalkozókat vagyoni biztosíték igazolására kötelezik.
  • A fogyasztók igénylik, hogy az ilyen nagy értékű szolgáltatás igénybevétele kapcsán legyen mód előzetesen tájékozódni arról, hogy a szolgáltatást nyújtó rendelkezik-e az utazás lebonyolításához szükséges feltételekkel.

A gondtalan utazás érdekében a hatóság:

  • Az utazási vállalkozásokról hatósági nyilvántartást vezet.
  • Megjelenteti a Hivatal honlapján az utazásszervezői és-közvetítő tevékenység folytatásától jogerősen egy évre eltiltott vállalkozások listáját.
  • Törli a hatósági nyilvántartásból azokat az utazási vállalkozóakat, amelyek a nyilvántartásba vétel valamely feltételével már nem Rendelkeznek, például a vagyoni biztosítékuk hiányzik, az utast nem utaztatják el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat nem fizetik vissza; nem gondoskodnak az utas hazahozataláról.
  • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nyilvántartásba bejegyzett utazási vállalkozásoknál a jogszabályban foglalt bejegyzési és működési feltételek folyamatos fennállását, a vagyonibiztosíték-köteles tevékenységet végző utazási vállalkozásoknál a vagyoni biztosíték meglétét és mértékét.
  • Jogszabálysértés esetén pénzbírságot is kiszabhat, illetve eltilthat vállalkozásokat a tevékenység végzésétől.
  • A határon átnyúló szolgáltatók vonatkozásában más EGT-állam illetékes hatóságával kapcsolatot tart fenn.

Hasznos linkek

Az utazási iroda jelen idő szerinti adatait, cégkivonatát, mérlegét és egyéb más hasznos információkat az alábbi olalakon talál meg. Az adatok letöltéshez többségében szüksége lesz az utazási iroda adószámára vagy a cégjegyzékszámára