Cégbíróságok

Magyarországon összesen 20 cégbíróság működik.
A cégbíróság a megyei (fővárosi) bíróság keretein belül működik, szervezetileg nem minősül önálló, speciális bíróságnak. A cégjegyzékbe történő bejegyzésre és a cégekkel kapcsolatos egyéb eljárások lefolytatására – amennyiben a Ctv. másként nem rendelkezik – az a cégbíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a cég székhelye található.

A cégbíróság feladatai az alábbiak szerint összegezhetők:

 • lefolytatja a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásokat, ezzel összefüggésben a cégre vonatkozó cégjegyzékben szerepeltethető adatokat, tényeket, jogokat bejegyzi, illetve törli;
 • külön törvényben foglaltak alapján a cégnyilvántartásból törölt gazdasági társaság volt vezető tisztségviselőjével és cégvezetőjével kapcsolatos adatokat jegyez be és töröl;
 • a cégjegyzék adatairól és a cégiratokról tájékoztatást nyújt;
 • a cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében törvényességi felügyeleti eljárást folytat le;
 • elbírálja a kisebbségi jogok gyakorlását, valamint a hitelezői jogok védelmét biztosító kérelmeket;
 • elbírálja azokat az ügyeket, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.


A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Céginformációs Szolgálat) – az 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet alapján – az igazságügyért felelős minisztérium (jelenleg Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) szervezeti egységeként működik.

A Céginformációs Szolgálat feladatai az alábbiak szerint összegezhetők:

 • hozzájárul a cégnyilvánosság követelményének megvalósításához, a cégjegyzékben szereplő adatok és cégiratok megismeréséhez;
 • biztosítja a cégeljárásban, valamint más, külön törvényben szabályozott nemperes eljárások során az elektronikus ügyintézést támogató rendszer üzemeltetését;
 • jogi tanácsadó szolgálatot tart fenn annak érdekében, hogy a mikro- és kisvállalkozások a cégalapítással, a cégek megszüntetésével összefüggő jogilag jelentős információkat – korszerű informatikai eszközök alkalmazása révén – közérthető megfogalmazásban, költségmentesen is megismerhessék.


A Céginformációs Szolgálat hivatalos honlapja a http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/ címen érhető el.
 

Cégbíróságok

 1. Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
 2. Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 3. Debreceni Törvényszék Cégbírósága
 4. Egri Törvényszék Cégbírósága
 5. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 6. Gyulai Törvényszék Cégbírósága
 7. Győri Törvényszék Cégbírósága
 8. Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
 9. Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
 10. Miskolci Törvényszék Cégbírósága
 11. Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
 12. Pécsi Törvényszék Cégbírósága
 13. Szegedi Törvényszék Cégbírósága
 14. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
 15. Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
 16. Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
 17. Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
 18. Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
 19. Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
 20. Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága


A cégbíróság feladata a gazdasági társaságok alaki törvényességének vizsgálata.
Az alaki vizsgálat két típusra bontható:
1.) statikus állapot: a cégjegyzékbe vétel előtt megvizsgálják a társasági szerződést és a szervezetet, működést meghatározó okiratokat.
2.) dinamikus állapot: a cég működése során is vizsgálja annak határozatait, ellenőrizve ezzel a jogszabályoknak való megfelelőségét.