Mi nem véleményt alkotunk, hanem analizálunk és szintetizálunk.

Az oldalunkon szereplő adatokat, cégadatokat, pénzügyeit a társaságok által leadott hivatalos dokumentumok felhasználásával készítjük.
A letétbe helyezett éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, egyszerűsített beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló adatai, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt nyilvánosak, azokról bárki tájékoztatást kaphat, és másolatot készíthet.

1.) Cégadatok: Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat ingyenes céginformációs szolgáltatásának honlapjáról kapjuk.
2.) Mérlegadatok: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat e-beszámoló portálról kérdezzük le.
3.) BFKH engedély és vagyoni biztosíték: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály és a Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Idegenforgalmi Osztály honlapjáról tájékozódunk.

Analízis= vizsgálat

A közhiteles hatósági nyilvántartás az ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll.

Az analízis azaz a vizsgálat folyamata áll egyrészről a pénzügyi helyzet vizsgálatából másrészről a hivatalos  és közhiteles nyilvántartások lekéréséből és megtekintéséből áll.

 

1.) Pénzügyi helyzet egy vállalkozásnál az egyik legfontosabb tükör, arra vonatkozóan, hogy miként gazdálkodik adott cég

A cégek számára jogszabályi kötelezettség, hogy a mérlegüket és azok mellékleteit fel kell tölteniük az állami elektronikus beszámoló portálra.
A mérlegekből nyert adatok publikálása szerepel adott utazási iroda leírásánál:
 • Értékesítés nettó árbevétele
 • Személyi jellegű ráfordítások
 • Adózott eredmény
 • Pénzeszközök (Bankban és pénztárban)
 • Rövid lejáratú kötelezettségek
 • Átlagos statisztikai létszám
 

2.) A BFKH az engedéllyel rendelkező utazási irodák listáját a honlapjukon közzéteszi. Ezen a honlapon szerepel azon lista is, amelyben megtalálhatóak azok az irodák, akiktől visszavonták az engedélyt.

A BFKH az utazási vállalkozásokról hatósági nyilvántartást vezet, többek között:
 • Vagyoni biztosíték
 • Engedélyszám
 

3.) A cégbíróságoknál a cégiratok mindenki számára elérhetőek, az interneten pedig az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatnál.
A cégbíróságok tartják nyilván  a cégekre vonatkozó adatokat, a cégjegyzék adatairól és a cégiratokról tájékoztatást nyújt.

 • Cégjegyzékszám
 • Cég jegyzett tőkéjét
 • Ügyvezető nevét
 • Tagok neveit
 • Az esetleges végrehajtásokat (NAV stb.)
 • És a többi fontos adatot, amelyek a cégnyilvántartásban szerepelnek.
 

4.) Békéltető Testületek az együtt nem működő vállalkozások listáját közszemlére teszi a honlapjukon.

Szintetizálás= Egység létrehozása

A szintetizálás az analízisből kapott adatok összevetése egy konkrét oldalra, azaz egy olyan új adathalmaz létrehozása, ami a kapott elemekből áll össze.
Cégadatok, mérlegadatok, vagyoni biztosítékok, stb.

Pénzügyi helyzet kimutatása nyereség szerint, illetve az első 12 utazási iroda bevételeinek és azok nyereségének kimutatása.

BFKH-nál vezetett nagyobb utazási irodák vagyoni biztosítékainak  kimutatása grafikusan és összehasonlíthatóan.

 

Mit nem veszünk figyelembe?